Copywerket <3 Nutella

På uppdrag av kommunikationsbyrån Mannov har vi det stora nöjet att producera content och sköta community management åt Nutellas sociala medier i Sverige.
Behöver ditt företag hjälp med content production, content strategy eller community management? Kontakta oss gärna!