Helo People

Det är viktigt att ha koll på sin idealkund. Ju tydligare bild av målgruppen desto effektivare kommunikation. Finska bastuföretaget HELO tar resonemanget ett steg längre och har skapat fyra fiktiva personligheter som ambassadörer för kampanjen ”Reward yourself”. Copywerket har på uppdrag av byrån Markenvard bidragit med copy till kampanjen.